Choď na obsah Choď na menu
 


Základná myšlienka vzniku turistického oddielu  vznikla na výlete v júni 2007 na Pieninách, ktorý vtedy organizoval SČK Lieskovec.   Vďaka tejto úspešnej akcii nadšenci turistiky poriadajú aj naďalej výlety 1 x mesačne pod hlavičkou Spolok priateľov prírody – turistický oddiel. K 11.5.2008 je  turistický oddiel -Spolok priateľov prírody pričlenený a oficiálne sa stáva súčasťou  OŠK Lieskovec.

 

K 1.1.2009 sa turistický oddiel zaregistroval v rámci celoslovenskej organizácie zväzu turistov a  premenoval sa na turistický oddiel KST Medári Lieskovec.

 

Úlohou  turistického oddielu je organizovať  výlety za  účelom  spoznávania krás Slovenska ako aj technických i kultúrnych pamiatok .

 

Akcie sa plánujú tak, aby  vyhovovali   nielen  okruhu  aktívnych turistov ( členov KST),  ale aby  zaujali  aj ostatných občanov obce. Krásou našich športových podujatí je to, že sa ich zúčastňujú nadšenci bez vekových hraníc, kde každý sa stáva víťazom, víťazom nad sebou samým.

 

Už naši predkovia boli presvedčení, že stromy, lesy, voda, rastlinstvo a živočíšstvo  sú najväčším darom, ktorý človek dostal od prírody  a  tvoria preto neoddeliteľnú súčasť života.

 

Rozhodli sme sa preto nasledovať ich múdrosť. Dnešný dominantný, neskromný a márnotratný  životný štýl (víkendové spotrebiteľské návštevy do nákupných a zábavných centier, ktoré  vyplňujú voľný čas),  sme sa rozhodli nahradiť výletmi do prírody. Cieľom je deťom a mládeži vštepiť lásku k  prírode a naučiť ich že kvalita života  sa  nemeria  len kúpnou silou človeka a peniazmi.

 

Tak si po celotýždennom zhone  môžeme všetci nielen oddýchnuť,  zrelaxovať, ale aj  načerpať  novú  energiu na plnenie úloh v práci a doma.