Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá

28. 6. 2011

Pravidlá pri tvorbe zoznamu účastníkov akcie.
Najbližšia turistická akcia sa oznamuje:
                                         1) na  internetovej stránke http://www.medari.estranky.sk/
                                         2) Plagátom na nástenke turistického klubu          
                                         3) Plagátom v MŠ Lieskovec
                                         4) Plagátom v ZŠ Lieskovec
                                         5) E-mailom – členom a tým, ktorí poskytli adresu
                                         6) Obecným rozhlasom (V prípade malého záujmu)

Záujemcovia na akciu sa prihlasujú organizátorom akcie do dátumu, ktorý je uvedený na plagáte (osobne, mailom, telefonicky, v zmysle kritérii zápisu)
- Organizátor akcie zapisuje záujemcov do zoznamu záujemcov v poradí podľa dátumu nahlásenia.
- Prihlásení musia účastnícky poplatok zaplatiť do dátumu, ktorý je uvedený na plagáte (dátum platby sa eviduje)
 -   Po tomto dátume organizátor akcie vytvorí zoznam účastníkov akcie.
Kritéria zápisu : 1. člen klubu,  2. občan Lieskovca , 3. Ostatní, podľa  poradia   zápisu  do zoznamu záujemcov a podľa dátumu prijatia platby
- Záujemcovia, ktorí nezaplatili do stanoveného dátumu, budú vyradení zo zoznamu  a nahradený ďalším záujemcom podľa uvedených kritérií.
- Ak záujemca zapísaný v zozname účastníkov sa nemôže akcie zúčastniť, oznámi to organizátorovi akcie. Organizátor akcie jeho miesto obsadí ďalším záujemcom podľa kritérií  zápisu.
- Ak organizátor nemá v zozname náhradníkov záujemca, ktorý sa nemôže zúčastniť, si musí nájsť sám  za seba náhradu. V prípade, že  si nenájde náhradu zaplatený poplatok mu nebude vrátený.
- V prípade, že sa záujemca neodôvodnene akcie nezúčastnení, zaplatený poplatok sa nevracia.
V prípade nedostatočného záujmu členmi a domácimi  organizátor osloví iné turistické oddiely v zmysle dohovoru s regionálnou radou KST Zvolen.
- V prípade malého záujmu o akciu, môže byť zmenený spôsob dopravy ( vlastnými autami, vlakom ...)  alebo akcia môže byť zrušená.
Aktuálne informácie budú na http://www.medari.estranky.sk/